top of page

Kaj je KROG?

Pred leti sem spoznala umetnika Aleksandra Legna. Oktobra lansko leto je predstavil svoj novi projekt - imenovan Krog.


V Minoritski cerkvi v Mariboru se je oktobra odvil prav poseben konceptualen umetniški dogodek diplomiranega slikarja in oblikovalca Aleksandra Legena. Umetnik je na otvoritvi v obliki intermedijske razstave predstavil svoje delo. Na prav poseben način je obiskovalcem ponudil možnost stopiti v interakcijo z njegovim umetniškim delom, ki ga je spretno povezal s sodobno tehnologijo. Aleksander svoje večplastno videnje sveta projecira skozi široko umetniško polje in med seboj povezuje različne umetniške zvrsti.


Aleksander je nadvse zanimiv človek. Poln idej in zamisli, ki v umetnosti ne najdejo konca. In prav je tako!

In kdo je Aleksander?Aleksander Legen je diplomirani slikar in oblikovalec, ki svoje večplastno videnje sveta projicira skozi široko umetniško polje in med seboj povezuje različne umetniške zvrsti. V Mariboru je nedavno predstavil projekt Krog, s katerim je vnesel svež veter v svoje rodno mesto.


Aleksandrova dela temeljijo na številnih konstruiranih študijah, v katere vključuje sporočilni simbolizem. Pomemben gradnik v njegovem ustvarjanju predstavlja svojstven način upodabljanja ter komuniciranja z opazovalci, ki ga poimenuje "konceptualni umetniški dogodek". S svojimi deli je navdušil že pred leti, ko je v Stari mestni elektrarni v Ljubljani javnosti predstavil projekt z naslovom Globalno segrevanje možganov, kjer je združil različne umetniške zvrsti in s tem opazovalca popeljal v nov svet večplastnih percepcij. Letos pa je naredil korak dlje in v Mariboru predstavil nekaj, kar še do sedaj ni bilo videno na področju povezovanja umetnosti in tehnologije.


POVEZUJE VEČPLASTNO

Aleksander je prepoznaven prav po tem, da svoje večplastno videnje sveta projicira skozi široko umetniško polje in med seboj povezuje različne umetniške zvrsti. Njegova dela temeljijo na številnih konstruiranih študijah, v katere vključuje sporočilni simbolizem. Za ta namen avtor ustvari okolje, ki ga sestavljajo različni likovni mediji, katere poveže v skupno zgodbo. S tem omreži več čutov opazovalcev na enkrat, kar v njih prebudi raznolika čustva in jim omogoči večplastno izkušnjo. Tako je že leta 2014 s projektom Globalno segrevanje možganov združil različne umetniške zvrsti: slikarstvo, kiparstvo, kostumografija, filozofija, design ter pisano besedo. »Projekt Globalno sregrevanje možganov (GSM) predstavlja pomembno prelomnico v mojem ustvarjanju, saj gre za kompleksen umetniški projekt, ob katerem sem postavil temelje za razvoj nove oblike umetniškega komuniciranja, kjer opazovalec postane aktiven del umetnosti, ki od postavitve do postavitve konstantno spreminja. Skozi projekt, ki se ukvarja s človeškimi percepcijami, sem razvil tri likovne jezike, kateri se med seboj dopolnjujejo in tako opazovalcu skomunicirajo veliko več kot vidi surovo oko. Gre za način likovnega upodabljanja, kjer oblikovani liki na platnu ali papirju postanejo samostojne komunikacijske figure, ki s svojo prilagojeno obliko opazovalcu sporočajo več kakor zgodbo ene same osebe. Te skupaj tvorijo enovit sporočilni likovni prostor četudi so same različnih likovnih slogov,« pove Aleksdander.

Umetnost je lahko skupek različnih enot, ki se med seboj prepletajo in prav slednje umetnik povezuje in prepleta. »Specifika konceptualnih umetniških dogodkov je tudi uporaba različnih umetniških medijev, ki so postavljeni v enakovredno razmerje, kar sicer ni praksa v umetnosti. Vedno določen likovni medij dominira, zato jih lažje klasificiramo kot rastavo, predstavo, performans in podobno. Moji dogodki predstavljajo kolaž več praks, združenih v filozofsko in likovno celoto. Pravilo pri umetniškem ustvarjanju je več je več, umetnost pa je v oblikovanju ravnovesja med kvaliteto, kvantiteto in estetiko ter komunikacijo z opazovalcem. V oblikovalskem svetu za nas oblikovalce velja zlato pravilo manj je več, ki je neposredno vezano na prakso. Pri designu gre namreč za ustvarjanje potreb in želja, kjer morajo produkti izgledati nedostopni in postati predmet naših fantazij, pri umetnosti pa je pravilno, da je zgodba bolj življenjska in dostopna,« doda. Nekaj podobnega je Aleksander ustvaril tudi v Mariboru, ko je predstavil Projekt Krog, ki se je odvijal v Minoritski cerkvi v Mariboru s tem, da je storil še korak dlje. »Od septembra dalje sem za obiskovalce pripravil prav posebno umetniško presenečenje, ki je zagotovo vneslo svež veter v moje rodno mesto. Za Maribor sem se odločil tudi zaradi sodelovanja z Zavodom za kulturo Naključje 7, ki ga vodi Jože Slaček, ki velja za pionirja na področju intermedije in novih medijev v Sloveniji. Zelo pomemben dejavnik pri ustvarjanju konceptualnih umetniških dogodkov predstavljajo prav prostori, skozi katere oživim svoje umetniške projekte in jih predstavim občinstvu. Vsak projekt je zasnovan in vezan naprej na določen prostor. Ko se projekt ponovi, se ta ponovno prilagodi novemu prostoru. Tako si lahko ljudje ogledajo projekt večkrat in v različnih oblikah. S tem želim ponazoriti konstatne spremembe, ki so esencialni del vsakega živega organizma. Prostor za svoj nov umetniški projekt sem našel v srcu mesta Maribor na Lentu v obnovljeni Minoritski cerkvi, ki predstavlja del kompleksa Lutkovnega gledališča Maribor. Minoritska cerkev predstavlja močen zgodovinski simbol in je kot taka s svojo arhitekturno preobrazbo idealna za uprizoritev prihodnosti, o kateri govori Projekt Krog. Gre za nasprotja, ki se v danem trenutku uravnovesijo in se v njih ustvarijo idealni pogoji za nastanek nečesa novega - za kreacijo.«

Projekt Krog se je odvil v obliki intermedijske razstave in v katerem so opazovalci stopili v interakcijo z umetniškim delom. »Svet prepravljajo mgracije, ki so zaznamovale naš čas in prostor, zato sem se odločil, da ustvarim nov projekt in z njim predstavim drugačno obliko migracij in migrantov, ki jih vidim kot nujne. Tako bodo obiskovalci dogodka na večer postali migranti skozi čas, ki skozi tri dimenzije umetniških del pripotujejo do trenutka, ki simbolizira novo obliko kreacije in svelte prihodnosti. Prihodnost se kreira v danem trenutku, zato je izjemnega pomena, kakšne vizije ustvarimo za naprej, saj bomo tem bolj ali manj slepo sledili. Zelo pomemben dejavnik na tej poti pa predstavlja tehnologija. Dandanes se pojavlja čedalje več predsodkov do nove tehnologije in se demonizira orodja, ki lahko postanejo pomemben člen pri evolvaciji človeka iz sodobnega človeka v svobodnega človeka sodobnega časa. Namen projekta je inteligentena integracija tehnologije v umetnost na način, da ta razširi možnosti in pozitivno vpliva na umetnost in opazovalca. Tehnologija je samo orodje in mi smo tisti, ki to tehnologijo uporabimo v svojo korist ali si z njo škodujemo.«

Ne spreglejte:

bottom of page